post image
EXTERNISTA.SK – poradca, konzultant, outsourcing, freelancer, odborník ...

Externista.sk

informatika, poradenstvo, služby, vzdelávanie

post image
ANIMACIA.SK – IT, filmová technika, dovolenkové aktivity ...

Animacia.sk

informatika, služby